TRANSİT TİCARET

Transit Ticaret; Yurt dışında veya serbest bölgelerde mukim gerçek / tüzel kişilerden ya da antrepolardan satın alınan malın, Türkiye üzerinden transit olarak veya doğrudan doğruya yurt dışında veya serbest bölgede mukim gerçek / tüzel kişilere ya da antrepolara satılmasına denir.

Uluslararası anlaşmalarla ticareti yasaklanmış mallar ile Dış Ticaret Müsteşarlığı’nca transit ticaretinin herhangi bir sebeple uygun görülmedi mallar transit ticarete konu olamaz. İthalatın ve ihracatın yasaklandığı ülkelerde mukim gerçek / tüzel kişiler veya antrepolarla da transit ticaret yapılamaz.
Transit ticarete konu olan mallarla ilgili olarak; ithalata ve ihracata ilişkin vergi, resim, harç ve fon tahsil edilemez.

Transit Ticaret Süreci;

  • Transit ticaret işlemlerinde fatura , para ve mal hareketi olarak yönlendirmelerin yapılması.
  • Bu hareketlerin gerçekleşmesi için öncesinde süreçlerin kontrol edilmesi ve uygunluk tespitinin sağlanması.
  • Transit ticaret kapsamındaki ürünlere ve şartlara uygun bir sözleşme metninin hazırlanması.
  • Bu süreçlerdeki bütün tarafları göz önüne alarak , en uygun finansman araçlarının kullanılmasına ilişkin çalışmaların yapılması.
  • Lojistik ve hukuk alanındaki çözüm ortaklarımız ile çözümler üretilmesi.