İTHALAT


İthalat; bir malın, yürürlükteki ithalat mevzuatı ile gümrük mevzuatına uygun şekilde başka ülkelerden veya serbest bölgelerden Türkiye gümrük bölgesine sokulmasını veyahut müsteşarlıkla ithalat olarak kabul edilecek başka sair giriş ve işlemleri ifade eder.

İthalatçı; ithalat işlemlerini gerçekleştirmek üzere gümrük idaresine kayıtlı, kimlik numarasına sahip gerçek kişiler veya Türkiye’de mukim ve vergi numarasına sahip tüzel kişiler ile tüzel kişilik statüsüne sahip olmamakla birlikte yürürlükteki mevzuat hükümlerine istinaden hukuki tasarruf yapma yetkisi tanınan ortaklıkları ifade eder.

İthalat Süreci;

  • İhtiyaç duyduğunuz ürünlerin yurt dışı araştırmalarının yapılması ve uygunluğunun tespiti,
  • Tedarikçi profilinin incelenmesi, fiyat ve kalite olarak en iyilerinin tespitinin yapılması,
  • Güncel mevzuatlar çerçevesinde, ürünün yurt içi depolarınıza teslimi yapılacak şekilde maliyet çalışmasının yapılması ve fiyatlandırılması,
  • Tedarik edilecek ürünün istenilen şartlarda olmasını sağlamak adına risklerin tespit edilmesi ve bunlara karşı çözümlerin üretilmesi,
  • Uluslararası standartları da göz önüne alarak sözleşmelerin hazırlanması ve anlaşma gereği olan şartların bu sözleşmelere dâhil edilmesi,
  • Lojistik ve gümrük işlemlerinin, çözüm ortaklarımız ile organizasyonunun sağlanması,
  • Ürün ithalatının gerçekleştirilmesi,