HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ

İhracat; bir malın, yürürlükteki ihracat mevzuatı ile gümrük mevzuatına uygun şekilde Türkiye gümrük bölgesi dışına veya serbest bölgelere çıkarılmasını veyahut müsteşarlıkça ihracat olarak kabul edilecek sair çıkış ve işlemleri ifade eder.

İhracatçı; ihraç edeceği mala göre ilgili ihracatçı birlikleri genel sekreterliğine üye olan, kimlik numarasına sahip gerçek kişiler veya Türkiye’de mukim ve vergi numarasına sahip tüzel kişiler ile tüzel kişilik statüsüne sahip olmamakla birlikte yürürlükteki mevzuat hükümlerine istinaden hukuki tasarruf yapma yetkisi tanınan ortaklıkları ifade eder.

İhracat Süreci;

  • İhracat hazırlık aşamalarının güncel mevzuatlar çerçevesinde kontrolünün sağlanması ve var olan eksikliklerin tamamlanması,
  • Yurt dışı pazar araştırmasının yapılması,
  • Yurt dışı müşteri bulma çalışmalarının yapılması,
  • Satış ve müşteri memnuniyeti için gerekli sorumlulukların yerine getirilmesi,
  • Uluslararası standartları da göz önüne alarak sözleşmelerin hazırlanması ve anlaşma gereği olan şartların bu sözleşmelere dâhil edilmesi,
  • Ödeme işlemlerinde olan finansal risklerin tespiti ve çözümlerin üretilmesi,
  • Lojistik ve gümrük işlemlerinin, çözüm ortaklarımız ile organizasyonunun sağlanması,
  • Ürün ihracatının gerçekleştirilmesi,